งานวิจัยเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล๊อตเตอรี่

สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล๊อตเตอรี่ ถือว่าเป็นการพนันชนิดหนึ่งในบรรดาการพนันที่มีอยู่มากมายหลายชนิด แต่ว่าล๊อตเตอรี่จะแตกต่างจากการพนันชินดอื่นๆตรงที่ ข้อหนึ่งคือเป็นการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาล(ไม่รวมหวยใต้ดินนะ) ข้อที่สองเงินที่เหลือสุทธิหลังหักเงินรางวัลที่จ่ายให้ผู้ที่ถูกรางวัลแล้วนั้นจะนำไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ภายในประเทศ ทั้งทางด้านการศึกษา การกุศลหรือกิจกรรมอื่นๆภายใต้การดูแลของรัฐบาล จึงเป็นเหตุผลว่าเป็นการพนันที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าจะเกิดผลเสียตามมา และในทางศีลธรรมมองว่ามีผลกระทบน้อยที่สุด ภาพของล๊อตเตอรี่ที่ก็ถือว่าเป็นการพนันและก็มอมเมาประชาชนเช่นเดียวกันจึงออกสู่สายตาผู้คนในเชิงลบน้อยมาก

อ้างอิงผลงานการวิจัยที่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการวิจัยมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันว่าประชาชนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล๊อตเตอรี่นั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทีรายได้น้อยและเงินที่นำมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล๊อตเตอรี่ถือได้ว่าเป็นรายจ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้ของตนเอง และยังพบว่าประชาชนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล๊อตเตอรี่นั้นเหตุผลเดียวคือต้องการที่จะร่ำรวยหรือต้องการที่จะมีเงินเพิ่มขึ้น งานวิจัยดังกล่าวนี้ยังไปสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆที่ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้(ผลสำรวจจากคนส่วนใหญ่จากทุกสาขาอาชีพทั่วโลก) ไม่ต้องการจะเล่นการพนัน ไม่ชอบและทราบดีถึงผลเสียของการเล่นพนัน แต่ทั้งหมดจะปฏิบัติตรงกันข้ามเมื่อขาดรายได้ประจำที่ได้รับอยู่ เช่นถูกไล่อออกจากงาน แต่กลับหันมาซื้อลอตเตอรี่ทั้งที่โอกาสถูกนั้นมีน้อยมากและหากนำเงินที่มีอยู่ไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นมากกว่าก็จะเกิดประโยชน์กับตนเองได้มากกว่า

ในกรณีประเทศไทยขอหยิบเอาบางส่วนของงานวิจัย ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดได้ทำการสำรวจวัตถุประสงค์ของการซื้อหวยในปี พ.ศ.2550 ทั้งที่เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน หลักใหญ่ใจความพอสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของการซื้อหวย ของคนไทยส่วนใหญ่คือชอบเสี่ยงได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับผลตอบแทนสูง

Leave a Comment